Actualiteiten

Volg ons!
x

Horizontaal Toezicht

Op 15 januari 2013 werd met de Belastingdienst, koepelorganisatie NOAB en ons kantoor het convenant Horizontaal Toezicht getekend. Wat houdt Horizontaal Toezicht nu precies in?


Horizontaal Toezicht houdt in dat de fiscale aangiften worden voorzien van een dusdanige kwaliteit in de werkprocessen dat ze voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn en er direct zekerheid is over deze aangiften. Gevolg is dat de Belastingdienst op een andere wijze toezicht houdt. Uitgangspunten tussen ondernemer, adviseur en Belastingdienst zijn; vertrouwen, begrip en transparantie.

 

Wat zijn de voordelen voor u als MKB-ondernemer?

 

Zekerheid

Horizontaal Toezicht biedt sneller zekerheid over de fiscale aangifte. Bij mogelijke onduidelijkheid of bij verschil van mening over fiscale standpunten, vindt vooroverleg met de Belastingdienst plaats. Dit voorkomt achteraf vragenbrieven over de ingediende aangiften. De aangifte leidt in principe direct tot een definitieve aanslag.

 

Continuïteit

De Belastingdienst vertrouwt op de professionaliteit en de kwaliteit van de fiscale aangiften van ons kantoor. Dit draagt bij aan de rust in uw onderneming waardoor u zich volledig kunt richten op uw eigen zaak.

 

Ander toezicht

Toezicht door de Belastingdienst wordt anders ingericht. Controle vindt plaats door middel van steekproeven  op ons kantoor en richt zich met name op de werkprocessen. Hierdoor zult u veel minder te maken krijgen met een controle van de Belastingdienst.

 

Maatschappelijk verantwoord

Door deel te nemen geeft u het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten.

 

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure van de Belastingdienst die u hier kunt downloaden of u kunt contact met ons opnemen.


Wilt u meedoen?

Neem contact op met ons kantoor en we zullen de aanmeldprocedure met u doornemen.