Financieringsaanvragen

Een financieringsaanvraag vraagt om een zorgvuldige aanpak.

De voorwaarden voor kredietverstrekking zijn door de jaren heen sterk veranderd. Een bank wil eigenlijk geen enkel risico meer lopen. Een financieringsaanvraag vraagt dan ook om een zorgvuldige aanpak. Een lening dient volledig door zekerheden te zijn gedekt en u moet aantonen dat u aan de rente- en aflossingsverplichtingen kunt voldoen.

Een bank beoordeelt uw onderneming niet alleen op cijfers. Ook andere factoren spelen een rol. De uitkomst van die beoordeling bepaalt niet alleen uw kredietwaardigheid, maar ook de risico-opslag op het rentetarief.
Daarnaast schrijven steeds meer banken voor dat ondernemers zich moeten laten bijstaan door een gecertificeerde deskundige.
Vanuit onze ruime ervaring kunnen wij de haalbaarheid van uw financieringsaanvraag beoordelen én verzorgen. Bovendien hebben wij goede relaties met de verschillende banken.